pijl

Flevoland B.V. (Vestas V52)

Flevoland bv

In 2016 heeft De Eendragt aandelen (28,3%) gekocht in Flevoland BV.  Deze BV heeft in Dronten een windmolen, Vestas V52, aankekocht om hiermee een investeringsrecht in het te ontwikkelen  Windpark Zeewold te verwerven.     

                                                         Eendragt wind 

                                                           gegevens V52