pijl

Feiten | cijfers

Algemene feiten

 • Zodra Gemini operationeel is, is het een van de grootste offshore windparken ter wereld, zowel in omvang als productie.
 • Gemini staat in het Nederlandse deel van de Noordzee op 85 kilometer uit de kust ten noorden van Nederland en is niet zichtbaar vanaf de kustlijn. Op deze locatie worden de hoogste en meest constante windsnelheden bereikt in de Noordzee.
 • De aanleg van het Gemini Windpark is momenteel in volle gang. Het project zal naar verwachting in 2017 volledig operationeel zijn.
 • Vier bedrijven hebben hun krachten gebundeld om Gemini mogelijk te maken: Northland Power (belang van 60%), Siemens (20%), Van Oord (10%) en HVC (10%).
 • Het project zal waarschijnlijk meer dan 500 banen opleveren en nog eens 75 tot 100 operationele banen in de komende jaren.

 

Duurzame energie

 • Met een totale capaciteit van 600 MW zal Gemini ongeveer 2,6 TWh aan duurzame elektriciteit produceren. Dit is voldoende voor ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland.
 • Gemini kan meer dan 785.000 huishoudens in Nederland voorzien van duurzame elektriciteit.
 • Gemini zal de CO₂-uitstoot verminderen met 1,25 miljoen ton per jaar.

 

Financiering

 • Met EUR 2,8 miljard is Gemini het grootste offshore windpark dat ooit op projectbasis is gefinancierd.
 • De Financial Close vond plaats in mei 2014; slechts zes maanden na de start van het project.
 • Gemini wordt gebouwd op basis van een contract met twee partijen: Van Oord is verantwoordelijk voor de bouw en Siemens levert de turbines. Siemens Energy Service zorgt gedurende een periode van 15 jaar voor service en onderhoud.
 • Verder werd ongeveer 70% van de benodigde financiering, met een waarde van EUR 2 miljard, verstrekt op basis van projectfinanciering (‘non-recourse’) met eersterangsdekking en als termijnlening door twaalf internationale commerciële kredietverstrekkers en drie exportkredietverzekeraars.

 

Gemini in Cijfers

600 megawatt productiecapaciteit

2,6 terawattuur elektriciteit per jaar geproduceerd

2,8 miljard euro projectfinanciering (vreemd en eigen vermogen) in recordtijd bijeengebracht

6 maanden tot Financial Close – een ongekend kort tijdsbestek voor een project van deze omvang

36 kilometer per uur – de gemiddelde windsnelheid in het gebied

85 kilometer uit de kust van Groningen

68 vierkante kilometer windpark in de Noordzee

28–36 meter waterdiepte op de plaats van het windpark

5 jaar tussen het verkrijgen van de vergunning Waterwet en de financial close in mei 2014

24–36 maanden nodig voor het afronden van milieuonderzoeken en het verkrijgen van de vereiste projectvergunningen

1,25 miljoen ton minder CO₂-uitstoot per jaar door Gemini

500 lokale banen worden tijdens de bouw gecreëerd

1 landstation dat wordt gebouwd in Eemshaven

59–73 meter – lengte van de monopiles; elke monopile wordt aangepast aan de installatiediepte die de omstandigheden op de verschillende locaties vereisen

7–11 centimeter – wanddikte van de monopiles; deze varieert om de constructie extra te ondersteunen op de plaatsen waar de zee de meeste druk uitoefent

5–13 omwentelingen per minuut – bereik van de nominale rotorsnelheid

88,5 meter – hoogte van de turbinenaaf boven zeeniveau

990 ton – hefvermogen van de kraan op het offshore installatieschip Aeolus

2 offshore hoogspanningssubstations

5.000 ton – gewicht van een volle kabelcarrousel op het installatieschip Nexus

110 kilometer exportkabel vanaf elk offshore substation naar land (bij benadering)

33 – nominaal kilovoltage van de dunste infield-kabel (108 mm diameter) die de turbines verbindt met de substations

220 – nominaal kilovoltage van de dikste exportkabels (267 mm diameter) die elk tot 75% van de elektriciteit die Gemini produceert, kunnen transporteren

450 turbinebladen, elk met een gewicht van 18 ton, om het windpark af te maken

1.347 ton – totaalgewicht van de zwaarste, geïnstalleerde turbine (inclusief monopile, transitiestuk, gondel en rotor met bladen)