pijl

Eendragt wind

Windenergie ruim voor 2030 grootste energiebron van Europa

Windenergie zal ruim voor 2030 de grootste energiebron in de Europese Unie zijn ten faveure van plaats van steenkool, kernenergie en gas. Dit blijkt uit World Energy Outlook 2018 van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Volgens de prognose van het IEA zal windenergie in 2027 de grootste energiebron van de Europese Unie worden. Dit is eerder dan in de laatste projectie van het IEA – de World Energy Outlook 2017 – werd voorspeld. Hierin werd gezegd dat dit zou gebeuren “kort na 2030″. Volgens het IEA zal de opwekking van windenergie in de Europese Unie tegen 2040 meer dan verdrievoudigen tot 1.100 terawattuur.

Lees meer.........

Eendragt wind

GroenLinks dient motie in voor SDE+-subsidie voor kleine windmolens

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft een motie ingediend om binnen de subsidieregeling SDE+ een categorie te creëren voor kleine windmolens met een vermogen van minder dan 1 megawatt.

Lees meer.......

Eendragt wind

Nieuwe dataset berekent geluid windturbines nauwkeuriger

De nieuwe windgegevens voor de berekening van de geluidscontouren van windturbines zijn beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat partijen met deze dataset nauwkeuriger kunnen berekenen wat de gemiddelde geluidsbelasting van een windturbine voor de omgeving is. De data zijn gebaseerd op nieuwe berekeningen van de KNMI over de periode 2004 tot en met 2013. De oude data gingen over de periode 2004 tot en met 2008. De windgegevens zijn belangrijk voor de aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van windturbines. De nieuwe dataset heeft geen gevolgen voor de gestelde geluidsnormen.

Lees meer.........

Windenergie Nieuws

Eendragt windLagerwey toont eerste waterstofmolen

Dat Lagerwey met waterstof bezig is, was al bekend. Nieuw is dat de technologie nu ook echt kan worden getoond. Lagerwey bouwt de windmolen met een geïntegreerde elektrolyse-unit, waardoor de opgewekte windenergie direct ingezet kan worden voor de productie van waterstof. “Door beide technieken te integreren kunnen veel componenten weggelaten worden en wordt de waterstofproductie goedkoper, efficiënter en robuuster”, aldus een persbericht van de fabrikant.

Lees meer.......

Eendragt wind

Aanbesteding nieuwe windparken opnieuw zonder subsidie

4 december 2018

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren. De openstelling is voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal ongeveer 700 MW aan duurzame energie opwekken, 

Lees meer........

Eendragt wind

Lokale Energie Monitor 2018: 46 megawattpiek aan collectieve windenergieprojecten

11 deceber 2018

Het geïnstalleerde vermogen aan collectieve windenergieprojecten van lokale energiecoöperaties is in 2018 gegroeid tot 159 megawatt. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2018 van Stichting HIER opgewekt.

Lees meer........

Eendragt wind

3 januari 2019

Raad van State geeft groen licht voor Windpark Zeewolde

Lees meer....