pijl

GroenLinks dient motie in voor SDE+-subsidie voor kleine windmolens

De motie is als volgt: ‘Pverwegende dat de SDE+-regeling op dit moment niet aantrekkelijk is voor kleinere windmolens met een vermogen van minder dan 1 megawatt; overwegende dat voor energiecoöperaties kleinere windmolens haalbaarder zijn en hier meer draagvlak voor bestaat; overwegende dat er nu sprake is van solitaire windmolens die aan het eind van hun levensduur niet worden vervangen door nieuwe windmolens, waardoor windenergiecapaciteit wegvalt; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier kleinere windmolens gestimuleerd kunnen worden, al dan niet via de SDE+-regeling; verzoekt de regering tevens daarbij ook in overleg te treden met ECN, IPO, VNG en de windsector.’

De motie is door Van der Lee samen met de Kamerleden Sandra Beckerman (SP), William Moorlag (PvdA) en Eva Akerboom (Partij voor de Dieren). (foto: EAZ Wind)

 

Verder lezen wind nieuws