pijl

Eendragt wind

REScoopNL is in 2013 opgericht en komt voort uit ODE afdeling wind. De Eeendragt is sinds oprichting lid van deze overkoepelende organisatie.

 

REScoopNL helpt lokale energiecoöperaties

Zon, wind en waterkracht… Duurzame energie heeft de toekomst. Zeker als de opwekking lokaal gebeurt en als de omwonenden en gebruikers – burgers en bedrijven – er direct plezier van hebben. REScoopNL is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten. REScoopNL groeit gestaag en telt nu 135 leden, verspreid over het land: van Zeeland tot Friesland van Texel tot Limburg.

Die hulp is vaak welkom. Vergunningprocedures, subsidieregelingen en tegengestelde belangen vragen van de initiatiefnemers veel behendigheid, kennis en ervaring. Bij REScoopNL (en zijn leden) zijn kennis en ervaring volop aanwezig.

REScoopNL is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.                                              Website REScoopNL